Insecticides

Accueil > Nos solutions > Phytosanitaires > Insecticides

Ananas

CALLIDIM 400 EC, PYRICAL 480 EC, RUGBY 10G, MARSHALL 480 EC

Banane 

ACATARA™ 25 WG, COSMOTRAK, RUGBY 10G, VYTAL 310 SL

Cacao

CALLIFAN SUPER 40 EC, GAWA PRO 80 SC, CROTALE 46 EC

Coton

1ère fenêtre : STEWARD® 150 EC ; CALFOS 720 EC, COBRA 120 EC, BELUGA 480 EC, BENEVIA 100 OD, CROTALE 46 EC, MATCHFIT 50 WG, PREVATHON 5 SC

2ième  fenêtre : LAMBDACAL P 318 EC, LAMBDACAL P 168 EC, CYPERCAL® P 620 EC, CYPERCAL® P186,  CYPERCAL® P 336, ACTARUS 44 EC

3ème fenêtre : CONQUEST C 88 E, ATTAKAN C 344 SE, SAUVEUR 62 EC,

Traitement de semences:  CALTHIO C, CALTHIO I 350 FS

Maïs

VIPER 46 EC

Maraîchage

CYPERCAL 50 EC, VIPER 46 EC, BATIK, CALDEHYDE, ABALONE 18EC

Palmier à huile

EVISECT, ACTARA®, CALTHIO C